Programa

Infraestruturas e comunicacións

 • Construción da glorieta da praza da Foca en Sigüeiro, a cal está comprometida e en licitación por parte do Ministerio de Fomento
 • Construción da circunvalación de Sigüeiro dende a rotonda do Familia ata a bifurcación da estrada de Sigüeiro-Lavacolla
 • Negociar co Ministerio de Fomento e Audasa a eliminación da peaxe da AP-9 no treito Sigüeiro – Santiago
 • Continuar coa construción de sendas peonís en todas as parroquias. Actualmente está en proxecto a senda na DP-3802 en Marzoa, e a de Baxoia – Bouzalonga que está en licitación para empezar canto antes
 • Seguir mellorando a rede viaria municipal e limpeza de cunetas, así como a mellora da sinalización viaria en todo o territorio municipal
 • Construción dunha senda verde entre Santiago, Oroso, Tordoia, Ordes e Cerceda para a que xa hai proxecto e posible financiamento europeo. Dito proxecto está liderado por Oroso
 • Reurbanización da Avenida da Grabanxa
 • Construción dun novo parque cuberto e modernización e ampliación dos existentes

Mobilidade e transporte metropolitano

 • Mellorar o transporte metropolitano coa cidade de Santiago aumentando as frecuencias en días laborables e festivos
 • Implantar o transporte a demanda na zona rural
 • Eliminación total de barreiras aquitectónicas

Medio Ambiente e limpeza viaria

 • Promoción, mediante campañas selectivas, da reciclaxe, a compostaxe e a separación de todo tipo de residuos, e introdución do quinto contedor de residuos RSU (Residuos Sólidos Urbanos)
 • Concienciación, mediante campañas, da necesidade dun maior respecto polo medio urbano coa finalidade de ter un concello máis limpo, ordenado e sostible
 • Recuperación da senda do Tambre desde Sigüeiro a Porto Avieira
 • Promoción paisaxística e do patrimonio natural
 • Demandar da Xunta a recuperación e acondicionamento das marxes dos ríos na zona de dominio público e LIC (Lugar de Interese Comunitario)

Urbanismo

 • Rematar as modificacións puntuais que están en marcha do Plan Xeral de Ordenación Municipal, onde se ampliará o Solo de Núcleo Rural ata onde a Lei do Solo de Galicia o permita
 • Estudo pormenorizado do territorio para outras posibles modificacións ata onde a Lei do Solo de Galicia e as leis sectoriais o permitan
 • Dar un novo impulso ao polígono industrial de San Martiño II de Oroso para atender a demanda de novas empresas, mediante o desenvolvemento en tres fases para que sexa máis sustentable economicamente

Benestar Social e Servizos Sociais

 • Seguir mellorando o servizo de axuda no fogar
 • Incrementar o cadro de persoal (traballadores/as sociais e persoal administrativo), para eliminar as listas de espera na tramitación da RISGA e emerxencias sociais
 • Demandar á Xunta de Galicia máis celeridade nas concesións da dependencia e RISGA
 • Creación dun Centro de Día no antigo centro de saúde
 • Mantemento do convenio co Centro de Día de Porto Avieira
 • Servizos especializados a demanda (tales como fisioterapia, podoloxía) para aquelas persoas maiores que non teñan a posibilidade de desprazarse ao centro do pobo
 • Seguir incrementado as actividades dirixidas ás persoas maiores (saídas culturais, actividades de ocio, charlas como os “Martes saudables”, Día das persoas maiores)
 • Posta en marcha dun servizo de apoio escolar para os nenos e nenas de familias máis desfavorecidas
 • Programas de integración social para aqueles colectivos máis desfavorecidos

Igualdade

 • Todas as accións municipais estarán orientadas á igualdade real entre homes e mulleres
 • Prevención da violencia de xénero con programas de intervención e actividades en diferentes ámbitos
 • Recoñecemento a distintos colectivos no Día da Muller Traballadora

Sanidade

 • Reclamar á Consellería de Sanidade a apertura do Centro de Saúde polas tardes
 • Esixir a ampliación do cadro de persoal sanitario
 • Demandar un mellor coidado do terreo cedido polo Concello á Consellería de Sanidade no contorno do centro de saúde, á cal lle corresponde telo en perfectas condicións
 • Solicitar da Consellería de Sanidade unha Traballadora ou Traballador Social
 • Realizar as xestións urbanísticas pertinentes para a ampliación dos cemiterios parroquiais

Conciliación da vida laboral e familiar

 • Seguir cos programas de Bos días cole, campamentos de verán, Nadal Xogo, Entroido, Verán Lúdico, campus deportivos
 • Programa municipal de ludoteca para favorecer a conciliación familiar das familias do noso concello
 • Organizar a Festa da Familia como medida de participación lúdica e de convivencia veciñal con diversas actividades

Ensino

 • Ampliación da Escola Infantil Ulloa dotándoa de máis prazas, un novo comedor e sala de descanso
 • Solicitar que o CEIP Camiño Inglés sexa de dúas liñas
 • Demandar á Consellería de Educación a mellora do Colexio de Sigüeiro
 • Seguiremos mantendo e mellorando as escolas unitarias do medio rural para que os nenos e nenas das parroquias teñan a escola máis cerca dos seus familiares
 • Instar á Xunta de Galicia a que proceda a cubrir un dos patios do IES de Oroso para que os nenos e nenas poidan saír ao exterior cando as condicións meteorolóxicas non o permitan

Cultura

 • Ampliación da biblioteca municipal
 • Ampliación do centro cultural Fernando de Casas e Novoa transformándoo en auditorio; actuación que xa está en marcha e que servirá para incrementar a programación cultural así como para unha maior comodidade dos usuarios
 • Construción dun local para escola de música e ensaios
 • Construción dun local multiusos xunto ao campo de fútbol de Oroso para uso da parroquia no que poidan celebrar todo tipo de actividades
 • Seguir apoiando ás asociacións culturais locais mediante convenios que favorezan as súas actividades e proxectos
 • Continuar co apoio a artistas locais tanto noveis como xa consagrados
 • Seguir celebrando a Gala da Cultura como recoñecemento a todos os artistas, escritores e artesáns do noso concello co obxecto de que se sintan recoñecidos e lles sirva de promoción
 • Seguiremos incrementando a oferta cultural a través de programas como a Semana Cultural, Outono Cultural, Mergúllate na Cultura, actividades de Nadal, Entroido, Semana Santa
 • Organización anual dun festival de música Folk xunto aos de Folclore e Psicotroita
 • Apoio ás festas populares parroquiais

Deporte

 • Rematar o campo de fútbol de Oroso e construción de bancadas
 • Mellorar o campo de fútbol de Deixebre dotándoo de novos vestiarios e servizos sanitarios para o público
 • Construción dun parque Calistenia dedicado a xente moza ou de mediana idade
 • Construción dun novo pavillón polideportivo
 • Cambio de céspede no campo de fútbol de Sigüeiro e cuberta da bancada
 • Construción dunha pista de patinaxe permanente a cal xa esta programada
 • Construción dunha pista de minihóckey
 • Seguir apoiando o Memorial Fernando Abad e impulsalo como un evento de carácter nacional
 • Seguir promovendo a Carreira Pedestre
 • Continuar coa promoción do deporte para que se poidan celebrar no noso concello o maior número de disciplinas deportivas
 • Continuar coa celebración da Gala do Deporte para recoñecer ao colectivo deportista e favorecer a súa promoción
 • Acondicionamento do polideportivo Camiño Inglés co fin de que se poida utilizar ao longo de todo o ano
 • Construción dunha cancha de tenis
 • Climatización da piscina municipal mediante un sistema innovador de enerxías renovables para que sexa sustentable economicamente
 • Renovación total dos vestiarios da piscina municipal
 • Adecuación dunha zona para a práctica de atletismo

Xuventude

 • Creación dun espazo de estudo na biblioteca as 24 horas con apertura mediante un sistema de pegada dixital
 • Dotar o actual edificio do Concello como edificio de servizos múltiples e de xuventude
 • Seguir celebrando o Día da Xuventude con actividades lúdicas, diversión e convivencia entre a mocidade
 • Apoiar ás entidades xuvenís

Turismo

 • Seguir promovendo o Camiño Inglés coa programación de actividades que atraian cada vez a máis turistas que poidan gozar do noso patrimonio paisaxístico
 • Seguir promovendo a Festa da Troita para que sexa declarada de Interese Turístico Nacional
 • Promoción turística do Concello mediante a dotación de incentivos para que as empresas operadoras turísticas creen infraestruturas coas que atraer turismo a Oroso
 • Seguir potenciando o CEICI (Centro de Estudos e Investigación do Camiño Inglés)
 • Habilitación dun espazo de información turística
 • Construción da Senda do Camiño Inglés dende Oroso Pequeno ata a entrada do parque fluvial do Carboeiro

Patrimonio Cultural, Popular e Ambiental

 • Recuperación de casas reitorais abandonadas mediante un convenio co arcebispado para dedicalas, segundo sexa o caso, a museos, turismo rural ou utilización dos veciños se fose necesario
 • Recuperación do patrimonio etnográfico
 • Recuperación dos castros adquirindo os terreos que son propiedade de particulares e incorporalos ao inventario municipal
 • Recuperación das fontes máis populares
 • Posta en valor das áreas recreativas que temos por todo o concello

Medio Rural

 • Rematar o ciclo da auga levándoa a todos os núcleos de poboación
 • Avanzar na rede de saneamento ás parroquias
 • Xornadas divulgativas para a concienciación do medio natural
 • Esixir á Xunta a dotación dun mellor servizo de Banda Ancha no Medio Rural na maior brevidade posible
 • Construción de máis estanques de auga nas parroquias para lavado de cisternas e utilización en caso de incendios
 • Apoio ás familias emprendedoras que se instalen no rural mediante bonificacións fiscais

Industria

 • Instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos
 • Apoio á industria e comercios de nova implantación que creen postos de traballo

Comercio e Hostalería

 • Apoio ao comercio local mediante campañas de promoción e programas de desenvolvemento e formación
 • Cursos de orientación e apoio das propostas achegadas polos comerciantes
 • Impulsar a creación dunha asociación de hostalería
 • Apoio e fomento das diferentes xornadas gastronómicas (Rutas das tapas, Bocados de outono)
 • Xornada gastronómica da troita previa á celebración de dita festa

Servizos Administrativos

 • Construción dun novo edificio para albergar todos os servizos administrativos nun mesmo espazo e prestar así un mellor servizo á cidadanía: urbanismo, servizos sociais, culturais, xulgado, policía e Protección Civil

Seguridade cidadá

 • Aumentar o cadro de persoal da Policía Local e colaboración coa Garda Civil e Protección Civil

Emprego

 • Seguir mantendo a figura do axente de emprego local e creación dun portal especializado na busca de emprego
 • Demandar da Xunta de Galicia máis axudas para emprego xuvenil e para as persoas desempregadas de longa duración
 • Creación de novas prazas de emprego público para axilizar os trámites administrativos e dar un mellor servizo á veciñanza
 • Demandar da Deputación Provincial máis fondos para a creación de emprego e axudas as empresas afincadas en Oroso
 • Asinar convenios de colaboración coas empresas para as prácticas e formación dos mozos e mozas, rematada a súa formación académica

Deixa un comentario