Grupo Municipal

Luis Rey Villaverde (Alcalde)
Beatriz Rodeiro Fernández
José Calvo Rey
Vanesa Boo Martínez
Antonio Leira Piñeiro
Javier Grela Mosquera

Composición das Concellerías:

  1. Concellaría de Economía e Facenda, Urbanismo, Seguridade Cidadá, Tráfico e Protección Civil: Luis Rey Villaverde
  2. Concellaría de Réxime Interior, Persoal, Patrimonio, Voluntariado, Cultura, Mobilidade e Sanidade: Beatriz Rodeiro Fernández
  3. Concellaría de Obras, Servizos e Medio Ambiente: José Calvo Rey
  4. Concellaría de Xuventude, Comercio e Industria e Actividades Lúdicas: Vanesa Boo Martínez
  5. Concellaría de Deportes, Promoción Económica, Emprego, Turismo, Parques Infantís e Comunicación: Antonio Leira Piñeiro
  6. Concellaría de Relacións Veciñais, Medio Rural, Parroquias e Xardíns: Javier Grela Mosquera

Datos de contacto:
Grupo Municipal Socialista
Concello de Oroso.
Praza Isaac Díaz Pardo, s/n
15888 Sigüeiro – Oroso

Teléfono: 629 810 399
Mail: info@socialistasdeoroso.com

Deixa un comentario