Agora estás vendo

Páxina 24

CARTA DE PETICIÓN DE AVAIS

  Benqueridos compañeiros e compañeiras: Como ben sabedes, participo no proceso de primarias para a Secretaría Xeral do PSdeG Provincial, co desexo …