Programa

URBANISMO E INFRAESTRUTURAS

Para os Socialistas de Oroso é prioritaria a ordenación do territorio tanto a nivel urbanístico como no que atinxe ao desenvolvemento do medio rural, para evitar o despoboamento das parroquias dos noso concello. Debemos traballar nunha ordenación do territorio que mellore a vida no rural e respecte a simboloxía e a idiosincrasia do noso pobo.

 • Remataremos as modificacións puntuais do PXOM que están pendentes da aprobación da Xunta de Galicia, para cumprir o acordado co Ministerio de Fomento para o acceso da AP-9, e ao mesmo tempo:
 1. Lograr que todas as vivendas do Alto de Vilanova queden dentro de ordenación e se poida seguir obrando.
 2. Proporcionar maior flexibilidade para facilitar a licenza de apertura ás empresas que se instalen no Polígono de Sigüeiro e no de Oroso Pequeno.
 3. Proporcionar máis flexibilidade para montar negocios no casco urbano de Sigüeiro.
 4. Conseguir a ordenación doutros núcleos do concello para o seu mellor desenvolvento, como por exemplo os de A Penateixa e A Falmega na Gándara, e O Cano en Trasmonte.
 • Faremos unha revisión total do PXOM para ampliar as zonas edificables alí onde se precise, e reducilas onde os propietarios o desexen para pagar menos impostos.
 • Unha vez conseguido o enlace sur da AP9, presionaremos ao Ministerio de Fomento para que se leve a cabo a variante da N550 Ordes-Sigüeiro e Sigüeiro-variante de Padrón, que se encontra parada por falta de financiamento. O noso obxectivo será impulsar que nos próximos 4 anos se fagan as expropiacións e se liciten as obras.
 • Faremos o posible para poder continuar co Polígono Industrial San Martiño II de Oroso e tratar de atraer para alí empresas.
 • Levaremos a cabo, xunto coa Deputación Provincial, a senda peonil desde o local social da Gándara ata o enlace coa senda de Vilarromarís (nestes momentos xa hai proxecto e pronto se licitará).
 • Construiremos a senda peonil entre a Rúa Ulloa e a zona do Barreiro ( xa temos proxecto e financiamento).
 • Continuaremos coa reurbanización das rúas en Sigüeiro e Porto Avieira para mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas e conseguir así unha mellor ordenación e seguridade viaria.

MOBILIDADE

 • Impulsaremos bolsas de aparcamento na entrada de Sigüeiro e facilitaremos o uso do transporte público.
 • Ao mesmo tempo, fomentaremos o Transporte Público Metropolitano, esixindo da Dirección Xeral de Mobilidade da Xunta de Galicia máis frecuencias, xa que o transporte público é moito máis barato, ecolóxico e sostible.
 • Apoiaremos desde o Concello o Aeroporto Internacional de Lavacolla. A proximidade do Concello de Oroso ao aeroporto de Lavacolla debémola apoiar como se estivese no noso propio concello, dado que aquí reside moita xente que traballa nel. Xunto con Santiago debemos reivindicar que de verdade se converta no aeroporto central de Galicia, non só por estar no centro xeográfico da comunidade autónoma, e por ter as mellores instalacións aeroportuarias do norte de España, senón tamén porque ten que recuperar o liderado en transporte aéreo. Para iso, debemos intentar ter conexións directas coas principais capitais europeas: Londres, París, Bruxelas, Berlín e Roma, entre outras, así como conexións directas transoceánicas coas capitais de Latinoamérica e con New York. Demandaremos tamén que se melloren as conexións con Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Sevilla, etc.

CULTURA, ENSINO E XUVENTUDE

Queremos seguir traballando para que a cultura sexa un dos piares para dinamizar a vida social durante as fins de semana, o que redunda no beneficio dos nosos establecementos e da economía do noso concello.

 • Seguiremos apoiando as asociacións culturais locais mediante convenios que favorezan as súas actividades e proxeccións.
 • Construiremos un auditorio para poder facer máis actividades e atraer espectáculos de gran calidade.
 • Incorporaremos actividades máis variadas nas fins de semana.
 • Seguiremos apoiando os artistas locais.
 • Continuaremos organizando con actividades pedagóxicas complementarias dirixidas a todos os centros educativos.
 • Finalizaremos e ampliaremos as beirarrúas e accesos ao CEIP de Oroso, CEIP de Sigüeiro e as escolas infantís da Ulloa e Chousa Nova.
 • Ampliaremos as operacións de mantemento en todos os centros educativos do noso concello.
 • Seguiremos fomentando a oferta formativa para a mocidade e adultos, potenciando os programas de formación especializada e de formación para o emprego.
 • Promoveremos un plan de emprego xuvenil en colaboración coa Xunta.
 • Consolidaremos a Gala da Cultura para que os artistas e artesáns do noso concello se sintan recompensados e lles sirva de promoción.

DEPORTE

A promoción do deporte seguirá sendo unha das bandeiras do benestar de Oroso, para que os nosos cidadáns practiquen deporte e para que a xente de fóra acuda aquí a encontros deportivos e torneos de alto nivel.

 • Seguiremos coa promoción do deporte desde a infancia para que se poidan practicar no noso concello o maior número de disciplinas deportivas.
 • Seguiremos celebrando a Gala do Deporte, para que os deportistas do concello se sintan recoñecidos e contribúa á súa promoción.
 • Dotaremos de persoal as infraestruturas deportivas para o seu maior aproveitamento.
 • Construiremos un campo de fútbol 7 paralelo ao que hai.
 • Construiremos outro pavillón polideportivo.
 • Ampliaremos as instalacións da piscina e as súas infraestruturas en xeral.
 • Seguiremos promovendo as escolas deportivas e os distintos clubs.

BENESTAR SOCIAL E SANIDADE

A atención aos servizos sociais así como a loita contra a desigualdade é un dos sinais de identidade dos Socialistas de Oroso: a loita contra a violencia de xénero, a atención especializada aos nosos maiores, a axuda no fogar, o centro de día e desenvolvemento de actividades nos centros cívicos para xuventude, así como a mellora da accesibilidade coa eliminación de barreiras.

 • Desenvolveremos un programa específico dedicado á poboación adolescente (accións formativas dirixidas a rapaces e rapazas en relación coa prevención do acoso, o uso responsable das novas tecnoloxías, educación sexual, prevención das drogodependencias, etc).
 • Esixiremos á Xunta de Galicia a dotación de máis persoal para o centro de saúde (especialistas en traballo social, psicoloxía, xinecoloxía, etc., así como un médico máis de medicina xeral).
 • Buscaremos unha solución para a ampliación do cemiterio de Deixebre consensuada con todos os veciños e veciñas da parroquia.
 • Solucionaremos o problema do cemiterio de San Román de Trasmonte, outorgándolle un título a cada propietario igual que se fixo no cemiterio da Penela en Oroso.

EMPREGO

 • Poremos en marcha un portal especializado en busca de emprego.
 • Seguiremos a promover as bolsas de emprego.
 • Continuaremos fomentando cursos de formación e reciclaxe para favorecer a inserción no mundo laboral (a través do portal educativo EducaOroso).
 • Seguiremos a promover convenios de colaboración con empresas do termo municipal para favorecer a inserción laboral dos nosos veciños e veciñas.

VIVENDA

 • Propoñemos a creación dun parque de vivendas en aluguer, para iso os socialistas comprometémonos a dedicar o 10% de aproveitamento lucrativo de todas as urbanizacións á construción de vivendas públicas en aluguer.
 • Reivindicaremos do Goberno de España e da Xunta de Galicia que todas as vivendas que pasaron ao “banco malo” pasen a formar parte do parque de vivendas públicas en aluguer, tendo como prioridade para acceder ás mesmas as familias vítimas de desafiuzamentos.
 • Manifestamos o compromiso dos Socialistas de Oroso de non traballar cos bancos que causan o desafiuzamento das familias e non aceptan as dacións en pago.

PATRIMONIO, TURISMO E COMERCIO

Os Socialistas de Oroso propoñemos a recuperación do patrimonio etnográfico, tanto o móbil como o inmoble e tanxible.

 • Apostaremos pola recuperación de todas as ferramentas e utensilios que ata hai moi pouco se utilizaban para traballar no campo, na zapatarías antigas, no liño, toda a maquinaria da mallas do trigo e do centeo, así como pola recuperación de fontes, lavadoiros, muíños, etc.
 • Promoveremos a creación dun museo etnográfico.
 • Debemos facer promoción da pesca de río para lograr a súa desestacionalización, e desta maneira favorecer o turismo e o consumo nos establecementos do municipio.
 • Fomentaremos tamén a promoción paisaxística, o sendeirismo, así como o Camiño Inglés, que non é tan coñecido como o Camiño Francés.
 • Reclamaremos ao Xacobeo a construción do albergue público prometido desde hai tempo.
 • Recuperaremos antigos camiños de ferro. Impulsaremos a Vía Verde Santiago-Ordes, por onde discorría o antigo camiño de ferro.
 • Seguiremos impulsando a Festa da Troita para que non perda a categoría de Festa de Interese Turístico.
 • Impulsaremos xornadas gastronómicas típicas da zona, como pode ser a exaltación do grelo.
 • Apoiaremos a nosa hostalería para que no concello haxa un hotel de dúas ou tres estrelas.
 • Desenvolveremos campañas de concienciación dirixidas á cidadanía, para fomentar o consumo dos orosáns no comercio local.
 • Seguiremos fomentando a creación de eventos para favorecer o comercio local.
 • Desenvolveremos un plan de apoio á formación dirixido ao comercio e hostalería local.

MEDIO RURAL E RELACIÓNS VECIÑAIS

Para nós a mellora do medio rural é fundamental, un obxectivo que en primeiro lugar pasa por rematar as concentracións parcelarias de Marzoa, Ánxeles, Calvente e Pasarelos; e de Senra, Cardama e Vilarromarís.

 • Seguiremos mellorando as vías de comunicación e as novas pistas de concentración que unen núcleos de poboación e parroquias. Farase o asfaltado da paralela á N550 que une as parroquias de Deixebre (Bouzalonga) con Berdomás e Oroso Pequeno, unha vez desafectada pola Dirección Xeral de Patrimonio por mor do Camiño Inglés.
 • Seguiremos patrocinando e programando actividades lúdicas para as parroquias, e continuaremos dotando os locais sociais de calefacción e infraestruturas.
 • Melloraremos a sinalización das parroquias e aldeas, así como os lugares de interese de cada lugar, incluída a toponimia.
 • Construiremos un novo local social na parroquia de Oroso.
 • Construiremos un local social en Porto Avieira.
 • Uniremos a senda entre A Gándara e Vilarromarís.
 • Levaremos a rede de abastecemento de auga aos núcleos que carecen dela, e seguiremos ampliando a rede de saneamento.
 • Seguiremos dotando ás parroquias de puntos de almacenamento de auga para as cisternas e camións cisterna.
 • Uniremos a parroquia de Calvente coa de Senra mediante o asfaltado da pista de concentración parcelaria entre Ponte Arderís cos ramais a Castiñeiro Redondo e Mixoi.

MEDIO NATURAL E AMBIENTE

O coidado do noso patrimonio natural é fundamental non só por principios ecolóxicos, senón porque Oroso conta cunha gran riqueza paisaxística que debe ser aproveitada para mellorar a economía local.

 • Seguiremos fomentando as xornadas divulgativas para a concienciación sobre o medio natural en colaboración cos centros educativos.
 • Recuperaremos unha lagoa no lugar de Fondevila (Senra) cuxos terreos está previsto que queden como masa común.
 • Proseguiremos co desenvolvemento de campañas de fomento da reciclaxe.
 • Crearemos un Punto Verde para a clasificación exhaustiva dos residuos perigosos.
 • Ampliaremos e melloraremos a depuradora de Sigüeiro.
 • Ampliaremos o proxecto de recollida de residuos porta a porta, para seguir mellorando a clasificación da recollida en todo o municipio.
 • Instalaremos colectores subterráneos na vila de Sigüeiro.
 • Fomentaremos a recollida de cartón e papel porta a porta nos comercios e negocios.

Deixa un comentario