Grupo Municipal

Manolo Mirás Franqueira (Alcalde)
Vanesa Boo Martínez
Antonio Leira Piñeiro
Beatriz Rodeiro Fernández
Luis Rey Villaverde
María del Carmen Liste Raña
Eduardo Veiras Rey

Composición das Concellerías:

  1. Alcaldía, Economía, Facenda, Urbanismo e Ordenación do Territorio. Manuel Mirás Franqueira.
  2. Concellaría de Obras e Servizos, Medio Rural, Medio Ambiente e Relacións Veciñais, Eduardo Veiras Rey.
  3. Concellaría de Benestar Social, Ensino e Atención ao menor, Beatriz Rodeiro Fernández.
  4. Concellaría de Muller, Sanidade, Piscina Municipal e Parroquias, María del Carmen Liste Raña.
  5. Concellaría de Deportes, Cultura, Xuventude, Escolas infantís, Aula de Música, Emprego e promoción, Luis Rey Villaverde.
  6. Concellaría de Réxime Interior,  Persoal, Turismo, Atención aos maiores, Comunicación, Protocolo e Coordinación, Vanesa Boo Martínez.
  7. Concellaría de Seguridade Cidadá, Protección Civil, Voluntariado, Parques e xardíns, Parque móbil, Limpeza viaria, Mobiliario urbano e Comercio, Antonio Leira Piñeiro.

Datos de contacto:
Grupo Municipal Socialista
Concello de Oroso.
Praza Isaac Díaz Pardo, s/n
15888 Sigüeiro – Oroso

Teléfono: 629 810 399
Mail: info@socialistasdeoroso.com

Deixa un comentario