Convocadas as subvencións da Deputación da Coruña para o ano 2014.

Publicadas as bases e convocatorias das diferentes subvencións a concellos e entidades locais da Deputación da Coruña para o ano 2014.

O prazo de solicitude xeral comeza odía 15 de novembro e rematan entre o 10 e 20 de decembro, dependendo da subvención solicitada.

Podes consultar as as bases e convoctaria de cada unha delas na páxina web: http://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2013/11/14/bop_217.pdf

As subvencións publicadas son as seguintes:

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14202 – Bases reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas aos concellos e outras entidades locais, da Deputación Provincial da Coruña, ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14204 – Bases reguladoras das convocatorias de subvencións dirixidas a entidades privadas (iniciativa social sen ánimo de lucro ou de carácter mercantil), da Deputación Provincial da Coruña, ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14111 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia para o desenvolvemento de servizos sociais no ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14113 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia para o desenvolvemento de políticas de igualdade entre mulleres e homes e de loita contra a violencia de xénero no ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14114 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais interesadas na realización de programas de envellecemento activo para as persoas maiores durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14115 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de servizos sociais durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14116 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14117 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de programas sociosanitarios, durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14118 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para o mantemento de políticas de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes e loita contra a violencia de xénero durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14131 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para realizar actividades culturais durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14132 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para realizar investimentos culturais durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14133 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para contratar animadores culturais durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14135 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para o mantemento de conservatorios, escolas de música e escolas de danza municipais durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14127 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de actividades deportivas durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14128 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a realización de investimentos deportivos durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14129 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e entidades locais para a contratación de persoal técnico deportivo durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14141 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para realizar actividades culturais durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14142 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades sen fins de lucro para realizar investimentos culturais durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14139 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia, sen ánimo de lucro, para o desenvolvemento de eventos deportivos oficiais na provincia, durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14136 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas sen ánimo de lucro, para a realización de actividade físico-deportiva, non federada, durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14140 – Convocatoria do programa de subvencións a entidades deportivas da provincia da Coruña, sen ánimo de lucro, para infraestruturas e equipamento durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14137 – Convocatoria do programa de subvencións a clubs deportivos sen ánimo de lucro, con equipos en competición federada, para a participación dos equipos federados en competicións deportivas durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14138 – Convocatoria do programa de subvencións a federacións deportivas galegas para realizar actividades de promoción deportiva e formación de técnicos no ámbito provincial, na modalidade deportiva correspondente, durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14151 – Bases da convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para investimentos de promoción económica durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14152 – Bases específicas convocatoria do programa de subvencións dirixido a concellos e outras entidades locais para actividades de promoción económica durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14154 – Bases específicas convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para investimentos de promoción económica durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14155 – Bases específicas convocatoria do programa de subvencións dirixido a entidades para actividades de promoción económica durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14161 – Convocatoria do programa de subvencions de agricultura dirixido as entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14162 – Convocatoria do programa de subvencions de agricultura dirixido as entidades asociativas agrarias e labregas da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14157 – Convocatoria do programa de subvencions de fomento pesqueiro dirixido as confrarias de pescadores da provincia da Coruña para actividades durante o exercicio 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14158 – Convocatoria do programa de subvencions de fomento pesqueiro dirixido as confrarias de pescadores da provincia da Coruña para investimentos durante o exercicio 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14164 – Convocatoria do programa de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para creación ou mantemento dos servizos lingüísticos (SL) durante o ano 2014

DEPUTACIÓN PROVINCIAL DA CORUÑA / Becas. Premios. Cursos. Ayudas. Subvenciones
2013/14372 – Bases reguladoras do Plan de financiamento dos Servizos Sociais Comunitarios Municipais no exercicio 2014

Deixa un comentario